Stadgar

Våra grundregler som gäller för föreningen i stort finns i våra stadgar. Här finns information om medlemmarnas skyldigheter och rättigheter.

stadgar2010

utflyttning_inflyttning1