Kontakt

Adress
BRF Utsikten Torsbyfjärdenkarta
c/o Österåkers bostadsrättsförvaltning
Box 550
184 25 Åkersberga

Medlemmar i styrelsen
Per Hammarqvist 
Anna Salem
Sofia Olofsson 
Susanne Stavborg
Per-Jarle Heggelund
Niklas Ekman
Annica Fröberg

Kontakta styrelsen: styrelsen@utsikten.st

Suppleant till Samfälligheten
Erik Lindsten
David Pöntinen

Valberedning
Anders Löwenborg
Erik Botvidsson

Kontakta valberedningen: valberedningen@utsikten.st