Installation och tillstånd angående laddbox

Följande regler, villkor och instruktioner gäller vid laddning av elbil, laddhybrid eller liknande där nuvarande elinstallation inte är avsedd för sådan användning och inte är fackmannamässigt utförd:

Laddning av elbil, laddhybridbil eller liknande får endast ske i eluttag som har anpassats fackmannamässigt för detta syfte, tex med hjälp av en laddbox. Skulle brand eller annan skada uppstå i en ej fackmannamässig installation eller anpassning så täcker inte Bostadsrättsföreningens eller medlemmens hemförsäkring för denna skada.

Följande regler, villkor och instruktioner gäller vid installation av laddbox.

 1.  Allt elarbete ska utföras av ett företag som är registrerat  hos Elsäkerhetsverket och av en auktoriserad elinstallatör.
 2. Laddboxen får endast installeras  på fasad som tillhör det egna huset, inte på grannens fasad.
 3. Laddboxen måste ha egen separat matning av ström från bostadsrättsinnehavarens elcentral.
 4. Laddningspunkten ska ha med minst de uttag eller anslutningsdon som beskrivs i
  a. standarden EN 62196-2 för elfordon av typ 2
  b. standarden EN 62196-3 för elfordon av typ Combo.
 5. All utrustning ska vara CE-märkt
 6. För normalladdning ska säkerhetsnivån mode3 uppfyllas.
 7. Senaste en vecka efter avslutad installation mejlar bostadsrättsinnehavaren underskrivet intyg från fackman att installation av laddbox har skett fackmannamässigt enligt punk 1-6 ovan. (det går bra att skriva ut detta och skanna in för enkel hantering)

  Intygas av: (namn och lägenhetsnummer)
  Datum:
  Firma:
  Organisationsnummer:
  Namnförtydigande på fackman:
  Underskrift av fackman:
 8. Bostadsrättsinnehavaren står för alla kostnader och ansvaret relaterat till laddboxen. Bostadsrättsinnehavaren äger sin egen laddbox.
 9. Om bostadrättinnehavaren monterar ned sin laddbox ansvarar bostadsrättsinnehavaren att återställa fasaden i ett prydligt skick, tex målning.
 10. Bostadsrättsinnehavarens hemförsäkring täcker skada om tex brand uppstår i laddbox med installation.
 11. Bostadsrättsinnehavaren ska mejla styrelsen att installation är planerad en vecka innan installation utförs.