Utbyggnader

Utbyggnad_1_800x800 - CopyI BRF Utsikten ges  bostadsrättsinnehavarna möjlighet att bygga ut sitt hus enligt 3 olika alternativ:

  • Full utbyggnad; adderar ca 20 kvm per plan
  • Tornutbyggnad; adderar ca 15 kvm per plan
  • Utbyggnad i ett plan; adderar ca 20 kvm i nedre plan

Idag är det 13 av 29 hus som har byggts ut. Här på hemsidan finns viktig information och dokument som beskriver processen. Att man får bygga ut och hur detta ska gå till finns det stämmobeslut på och det finns särskilda direktiv som måste följas. Om ni planerar att bygga ut så läs noga igenom alla dokument och sätt er in i ert projekt ordentligt. Det är styrelsen som med hjälp av en utbyggnadsgrupp granskar och godkänner allt före byggstart. Det är ni som bostadsrättsinnehavare som är såväl  byggherre som projektledare och det är också ni som bekostar utbyggnaden. Tänk på att det är långa ledtider så börja er planering i god tid. Bara att få bygglov från kommunen kan ta ca 10 veckor.