Akuta fel och annan service

Vid akuta fel under kvällar och helger
(Läckage eller andra fel som måste fixas omedelbart)
08-294370

Anmälan felaktig vägbelysning på föreningens sidogator (inkluderar inte belysning vägen utanför BZV nr 36-46 för vilken samfälligheten Ljungsam ansvarar)

sker direkt via mail till föreningens styrelse som kontaktar Boo Energi.

Järntorget – Entrepenör
08-7053950
info@jarntorget.se

Jan Carles
08-7053964
jan.carles@jarntorget.se

Göran Thim
08-7053950
0736794800
goran.thim@jarntorget.se

Electrosevice – Vid fel på vitvaror
020-767676
Garantin på vitvaror är 2 år från inflyttning.

Stockholm Pool & Värme – Vid fel på värmepumpen
08-7114565

L-COM/C-COM – Vid fel i TV-utbudet
08-57919095
08-7079689 (Service)
www.c-com.se

Moelven Byggmodul Sandsjöfors AB – Byggde husen
Peter Gustavsson
0380-375750

PEAB – Markberedning
Kenneth Grönberg
kenneth.gronberg@peab.se

Kentas Last och schakt AB – Snöröjning, sandning och sopning
kentas.se
Älvsbyvägen 5
139 54 VÄRMDÖ
Kontor 08-570 224 43
Kenta 0708 – 11 37 23

FFNS – Arkitektkontor
Torbjörn Eriksson har ritat våra hus.
08-52295300

Plast & Plåt vägmärken KB
Rolf Ericson
Plast & Plåt vägmärken KB
Box 11
428 21 Kållered
tel direkt 031-997097
mobil 0706-444540

Österåkers Bostadsrättsförvaltning
Ekonomisk förvaltning (skickar ut fakturorna, betalar räkningar etc)
www.obfab.se